Hytaýyň daşarky söwdasy 2021-nji ýylda 20% artyp, 6 trln dollara ýeter

Hytaýyň daşarky söwdasy 2021-nji ýylda 20% artyp, 6 trln dollara ýeter

HHR-niň Söwda ministrliginde 2021-nji ýylyň jemleri boýunça ýurduň daşary söwdasynyň garaşylýan netijeleri barada habar berdiler. Alnan maglumata görä, Hytaýda harytlarynyň eksportynyň we importynyň möçberi 6 trillion dollara ýeter diýip, Interfaks Sinhua hytaý agentligine salgylanyp habar berýär.

Bu 2020-nji ýylyň görkezijisindan 20% köpdür.
Söwda ministriniň orunbasary Žen Hunbin metbugat maslahatynyň barşynda HHR-niň ösüp barýan ýurtlar bilen söwda gatnaşyklarynyň ösýändigi barada gürrüň berdi. Bu döwletlere eksport ýanwar-noýabr aýlarynda daşary eksportyň umumy möçberinden 49,5%-e deň boldy.
Hunbiniň aýtmagyna görä, halkara elektron söwdasyny ösdürmegiň çäklerinde Hytaý daşary ýurtlarda iki müňden gowrak ammar gurdy. Olaryň umumy meýdany 16 mln inedördül metrden geçýär.