Habib BAE-de we Saud Arabystanynda futbol agentligini döretdi

Habib BAE-de we Saud Arabystanynda futbol agentligini döretdi

UFC-niň öňki çempiony Habib Nurmagomedow täze futbol gullugyny döretdi. Bu barada www.tatar-inform.ru habar berýär.

UFC-niň öňki çempiony BAE-niň, Saud Arabystanynyň we Ýewropanyň klublaryna satmak üçin ýaş futbolçylary taýýarlamagy maksat edinýär. Muny ýakynda Nurmagomedowyň özi metbugat ýygnagynda mälim etdi.

“Biz futbol ugrundan öseris. Zeedorf bilen bilelikde Russiýada mekdep açmagy meýilleşdirýäris. Eagles sports management sport klublary üçin maslahat hyzmatlaryny berer. Entek işler dowam edýär, biz futbolçylary, çagalykdan ýaş ýigitleri çekeris. Eger-de sen 15-16 ýaşyňdakaň güýçli toparda oýnamasaň, hiç zat çykmaz. Biz olaryň öňüne düşüp, BAE, Saud Arabystany, şeýle hem Ýewropa çempionaty ýaly, beýleki ligalara ýerleşdireris"-diýip, TASS Nurmagomedowyň sözlerini getirýär.