Simona Baýlz “Time” žurnaly tarapyndan “Ýylyň türgeni” adyna eýe boldy

Simona Baýlz “Time” žurnaly tarapyndan “Ýylyň türgeni” adyna eýe boldy

“Time” amerikan žurnaly “Ýylyň türgeni” adyny gimnastikaçy Simona Baýlza berdi. Bu barada TASS habar berýär.  

2021-nji ýylyň tomsunda Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda Baýlz sport gimnastikasy boýunça toparlaýyn ýaryşlarda kümüş medala we pürsüň üstündäki maşklarda bürünç medala mynasyp boldy, ýöne agyr psihologik ýagdaýy we giňişlikde ugry tapmak bilen bagly kynçylyklar sebäpli beýleki dört dissiplinada çykyş etmedi. 
Baýlz 24 ýaşynda, ol dört gezek Olimpiýa çempionydyr. Rio-de-Žaneýroda geçirilen Oýunlarda amerikaly türgen erkin maşklarda, eliňi diräp bökmekde, şahsy we toparlaýyn mnogoborýede altyn medal, pürsüň üstünde maşklary ýerine ýetirmekde bürünç medal gazandy. Şeýle-de, ol 19 gezek dünýä çempionydyr.