NASA Aýa uçurmak üçin 10 adamy saýlady

NASA Aýa uçurmak üçin 10 adamy saýlady

NASA Aýa uçmaga taýýarlamak üçin on sany astronawty saýlady. Olaryň altysy erkek we dördüsi zenan maşgala diýip, The Verge habar berdi. Muny ferra.ru ýetirdi.

Geljekki astronawtlar 12 müňden gowrak adamyň arasyndan saýlanylyp alyndy. Bu on adam indi, aýdylyşy ýaly, "Artemida" (Artemis Generation) nesliniň bir bölegi bolup durýarlar. "Artemida" ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän we Aýa adam ibermek üçin niýetlenen kosmos maksatnamasydyr. Onuň çäginde amerikalylar ilkinji zenan maşgalany we ilkinji garaýagyz adamy Ýeriň emeli hemrasyna ibermek isleýärler. Uçuş senesi eýýäm 2025-nji ýyla meýilleşdirildi.
Saýlanyp alnan on adam Lindon Jonson kosmos merkezinde iki ýyl tälim alarlar. Tälim T-38 reaktiw uçarlarynda uçmagy, robotlar bilen işleşmegi we başgalary öz içine alýar. Eger-de hemme zat ugruna bolsa, olar doly hukukly astronawt bolup bilerler.