Nissan 5 ýylda elektromobiller we arassa tehnologiýalar üçin 17,6 mlrd dollar maýa goýar

Nissan 5 ýylda elektromobiller we arassa tehnologiýalar üçin 17,6 mlrd dollar maýa goýar

Nissan geljek 5 ýylda «ýaşyl» tehnologiýalaryň ösdürilmegine we 23 sany täze awtoulag modelinden (15 elektrokar we 8 gibrid) ybarat giň hataryň işlenip taýýarlanmagyna, takmynan, 17,6 mlrd dollar maýa goýar. Bu meýilnamany Nissan Ambition 2030 atly täze global strategiýa göz öňünde tutýar diýip, tarantas.news habar berýär.

“Nissan Ambition 2030 bilen biz elektrikleşdirmegiň täze eýýamyna gadam basýarys, biz kömürturşy gazy zyňyndylaryny azaltmak we täze iş mümkinçiliklerini açmak üçin tehnologiýalary ösdüreris. Biz Nissan-y müşderilere we jemgyýete hakykatdanam gerek bolan durnukly kompaniýa öwürmek isleýäris” – diýip, Nissan-yň baş müdiri Makoto Utida aýtdy.

Mundan başga-da, 2028-nji ýyla çenli Nissan kompaniýasy energiýa netijeliligi we bir zarýad bilen geçýän ýoly boýunça litiý-ion batareýalaryndan geçjek ýokary sygymly gaty akkumulýatorlar bilen enjamlaşdyrylan innowasion elektrokarlary bazara çykarmagy meýilleşdirýär.

Täze strategiýa Nissan markasyna 5 ýyldan ähli esasy awtobazarlarda elektrokarlaryň we gibridleriň satuwyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer diýlip meýilleşdirilýär. Hususan-da, Ýewropada Nissan brendiniň satuwynyň 75%-i, Ýaponiýada 55%-i, Hytaýda 40%-i elektrik awtoulaglaryň paýyna düşmeli. ABŞ-da hytaý bazaryndaky ýaly görkezijileri diňe 2030-njy ýyla çenli gazanmak meýilleşdirilýär.