Lukmanlar ilkinji gezek adama printerde çap edilen gözi oturtdylar

Lukmanlar ilkinji gezek adama printerde çap edilen gözi oturtdylar

Londondaky Murfilds oftalmologiýa klinikasy ilkinji gezek adama 3D-printerinde çap edilen göz oturyldandygyny mälim etdi. Bu barada CNN-e salgylanyp, pcnews.ru habar berdi.

Operasiýa 47 ýaşly inžener Stiw Wýorzyň çep gözünde geçirildi. Bu proteziň näsag üçin döredilen ilkinji doly sanly göz protezidigi bellenilýär. Ol beýleki protezlere garanyňda, hakykata has ýakyn görünýär.
Mundan başga-da, 3D printerden peýdalanylmagy proteziň has ynandyryjy çykmagyna ýardam edýär. Adaty protezi döretmek üçin gözüň hanasynyň nusgasy zerur bolup durýar. 3D usulda çap etmek üçin gözüň hanasy sanly skanerden geçirilýär.
Elbetde, beýle protez görüşi dikeldip bilmeýär, ýöne beýlekilerden has gowy görünýär. Munuň netijesinde, esasan-da, hassa özüni has rahat duýýar.