Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV Sammiti Aşgabatda öz işine başlady

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV Sammiti Aşgabatda öz işine başlady

Şu gün, 28-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky 15-nji Sammiti öz işine başlady.

Türkmen paýtagtynda ýokary derejedäki bu duşuşyk Türkmenistanyň 2021-nji ýylda YHG-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýär. Bu forum Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwletara, sebit hem-de halkara düzümleriniň derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýän ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygynyň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.
Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri YHG-nyň agzasy bolup, guramanyň agza döwletleriniň arasynda dürli pudaklarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek, YHG-nyň dünýä derejesinde ornuny has-da pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýär.
TmCars.info-nyň öň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Merkezi banky Sammitiň geçirilmegi mynasybetli gymmaty 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary çykardy.