ABŞ-da bir orunlyk uçýan gap synag ediler

ABŞ-da bir orunlyk uçýan gap synag ediler

Amerikanyň Zeva Aero startapy uçýan gaba meňzeýän bir orunlyk Zero aerotaksisiniň prototipini döretdi. Inženerler ony ýakyn üç-alty aýyň içinde adamly uçuryp başlarlar. Bu barada N+1-e salgylanyp, ferra.ru habar berýär.

Uçýan enjam teýlsitteriň, ýagny wertikal uçup bilýän ganatly dronuň çyzgysy boýunça ýasalan. Ol dikligine-de, uçar ýaly-da uçup bilýär. Munuň özi aerotaksi üçin juda oňaýly bolup, beýle ulaglar üçin kän bir uly uçuş meýdançasy gerek bolmaýar.

Bir orunlyk Zero taksisi diametri 2,4 metr we massasy 317 kilograma barabar diskden ybaratdyr. Onuň korpusy uglerod süýüminden ýasalýar. Gurluşyň öň tarapynda we arkasynda iki sany elektrikli nurbat bar. Şeýle hem ol kuwwaty 25 kilowat-sagat bolan batareýa bilen üpjün edilen. Zero 80 kilometr aralyga çenli uçup biler. Onuň iň ýokary tizligi sagatda 257 kilometre barabar bolar.