Türkmenistan Ženewada BSG agza bolmak üçin arzasyny tabşyrdy

Türkmenistan Ženewada BSG agza bolmak üçin arzasyny tabşyrdy

Düýn, 24-nji noýabrda Bütindünýä Söwda Guramasynyň ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň bu gurama agzalyga girmeginiň arzasyny resmi taýdan gowşurmak dabarasy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.

Wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň goly bolan haty BSG-niň Baş direktory Ngozi Okonjo-Iweala BMG-niň Ženewadaky bölüminiň ýanyndaky hemişelik wekili Atageldi Haljanow gowşurdy.
Bu arza BSG agza döwletler we synçylar tarapyndan Ženewada 2021-nji ýylyň 30-njy noýabryndan 3-nji dekabry aralygynda — dört ýyldan bäri ilkinji gezek geçiriljek 12-nji Ministrler maslahatynda (MC12) ara alnyp maslahatlaşylar. Maslahatyň plenar mejlisinde Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow çykyş eder. Munuň üçin ol geljek hepdede Şweýsariýa sapar bilen gider.
Belläp geçsek, 2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkmenistana Bütindünýä Söwda Guramasynda synçy derejesi berlipdi.