Microsoft Windows 10-yň November 2021 Update täzelenmesini çykardy

Microsoft Windows 10-yň November 2021 Update täzelenmesini çykardy

Microsoft kompaniýasy Windows 10 üçin November 2021 Update täzelenmesini (21H2) çykardy. Bu barada kompaniýanyň bloguna salgylanyp, XDA Developers habar berdi. Muny kanobu.ru ýetirdi.

Windows 10 November 2021 Update täzelenmesi ozaldan goşulan, ýöne işjeňleşdirilmedik birnäçe funksiýany öz içine alýar. Bularyň arasynda has ygtybarly simsiz aragatnaşyk üçin WPA3 H2E goldawy, Windows Hello for Business arkaly parolsyz girmek, şeýle hem Windows Subsystem for Linux-de (WSL) и Azure IoT Edge for Linux on Windows-da (EFLOW) grafiki prosessorynda hasaplama mümkinçiligi bar.

Microsoft mundan beýläk Windows 10-y ýylda bir gezek täzelejekdigi barada aýtdy. Ozal Windows 11 çykýança täzelenmeler ýazda we güýzde çykýardy, ýöne indi täze funksiýalar 12 aýda diňe bir gezek goşular. Kompaniýa Windows 10-y 2025-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli goldamagy meýilleşdirýär.