Apple ulanyjylara enjamlaryny özbaşdak bejermekleri üçin bölekleri satyp başlar

Apple ulanyjylara enjamlaryny özbaşdak bejermekleri üçin bölekleri satyp başlar

Apple öz enjamlary üçin özbaşdak bejermek maksatnamasyny işe girizýändigini mälim etdi. Indi kompaniýa enjamlaryň döwlen böleklerini özbaşdak çalşyp biljek ulanyjylara asyl bölekleri satar. Bu barada kommersant.ru habar berýär.

Bu maksatnama indiki ýylyň başynda ABŞ-da durmuşa geçirilip başlar we ýylyň dowamynda başga-da birnäçe ýurda ýaýbaňlanar. Onuň çäklerinde Apple bölekleri we gurallary satar, şeýle hem enjamlary özbaşdak abatlamak boýunça görkezmeleri ýaýradar.

Ilkibaşda dükanda iPhone 12-ni we iPhone 13-i bejermek üçin giňden ýaýran bölekleriň we gurallaryň 200-e golaýy elýeterli bolar. Soňra bolsa Mac kompýuteriniň abatlaýyş bölekleri satuwa çykarylar.

Apple köp ýyllaryň dowamynda enjamlaryny abatlamak meselesinde gaty berk syýasat ýöretdi - ozal muny diňe resmi taýdan ygtyýarly hyzmat merkezleri edip bilýärdi. 2019-njy ýylda kompaniýa garaşsyz hyzmat merkezleri üçin hem abatlaýyş böleklerini satyp başlady.