Teýlor Swiftiň täze albomy Spotify-de birbada iki sany rekordy täzeledi

Teýlor Swiftiň täze albomy Spotify-de birbada iki sany rekordy täzeledi

Amerikaly aýdymçy Teýlor Swift Spotify striming platformasynda iki sany täze rekord goýdy. Bu barada 14-nji noýabrda hyzmatyň resmi twitter sahypasynda habar berildi.

Aýdymçynyň RED (Taylor's Version) diýlip atlandyrylýan albomy çykan ilkinji gününde zenanlaryň arasynda, şeýle hem hyzmatyň bütin taryhynda iň köp diňlenen albom boldy. Ol jemi 90,5 million gezek diňlendi.

RED (Taylor's Version) albomynyň premýerasy 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda bolupdy. Bu albom Teýlor Swiftiň 2019-njy ýylda eýeçilik hukugyny elden gidiren asyl RED albomynyň gaýtadan ýazylan görnüşidir.