Teýlor Swiftiň täze albomy Spotify-de birbada iki sany rekordy täzeledi

  • 17.11.2021 23:42
  • 2549
Teýlor Swiftiň täze albomy Spotify-de birbada iki sany rekordy täzeledi

Amerikaly aýdymçy Teýlor Swift Spotify striming platformasynda iki sany täze rekord goýdy. Bu barada 14-nji noýabrda hyzmatyň resmi twitter sahypasynda habar berildi.

Aýdymçynyň RED (Taylor's Version) diýlip atlandyrylýan albomy çykan ilkinji gününde zenanlaryň arasynda, şeýle hem hyzmatyň bütin taryhynda iň köp diňlenen albom boldy. Ol jemi 90,5 million gezek diňlendi.

RED (Taylor's Version) albomynyň premýerasy 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda bolupdy. Bu albom Teýlor Swiftiň 2019-njy ýylda eýeçilik hukugyny elden gidiren asyl RED albomynyň gaýtadan ýazylan görnüşidir.

29.11.2022 16:39
8725

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
20172

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2391

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8027

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...