Pýotr Ýan islendik agramda MakGregor bilen söweşmäge taýýardygyny mälim etdi

Pýotr Ýan islendik agramda MakGregor bilen söweşmäge taýýardygyny mälim etdi

Garyşyk söweş sungatynyň (MMA) russiýaly söweşijisi Pýotr Ýan Twitterde irlandiýaly Konor MakGregor bilen söweşmek isleýändigi barada ýazdy. Bu barada lenta.ru habar berdi.

Türgen onuň bilen islendik agram derejesinde we islendik formatda söweşmäge taýýardygyny aýtdy. “Konor, seniň näme diýmegi halaýanyňy hemmämiz bilýäris, ýöne gel, göni meselä geçeli. Gelmejegiňi anyk bilýärin"-diýip, Ýan belledi.
12-nji noýabrda MakGregor UFC-niň iň gowy urgy tehnikasyna eýe bolan söweşijileriniň reýtingi bilen ylalaşmady, onuň başyny Ýan çekýärdi. Ol Ýana gowy söweşiji diýip baha berdi, ýöne welin duşuşaýsalar, ony derbi-dagyn etjekdigini aýtdy.
30-njy oktýabrda Ýan eminleriň biragyzdan karary bilen amerikaly Kori Sandhageni ýeňip, ýeňil agramda UFC-niň wagtlaýyn çempionynyň guşagyna eýe bolupdy.