Türkmen biržasynda bahasy 29 milliondan gowrak 38 geleşik baglaşyldy

Türkmen biržasynda bahasy 29 milliondan gowrak 38 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.  Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 29 million 543 müň dollaryndan gowrak boldy. 

Daşary ýurt puluna Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Gyrgyzystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen ýangyç mazudyny, uçar hem-de yşyk kerosinini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri el halylaryny, float aýnasyny satyn aldylar. Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri bahasy 19 müň manatlykdan gowrak bolan el halylaryny satyn aldylar. Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 30 million 625 müň manatlykdan gowrak bolan “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni, el halylaryny, pagta süýümini satyn aldylar.