ABŞ-da koronawirusa garşy sanjym alan çagalara 100 dollar tölener

ABŞ-da koronawirusa garşy sanjym alan çagalara 100 dollar tölener

ABŞ-da 5 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky ýaşlara we çagalara sanjym etmek boýunça işler giň gerim alýar. Şunuň bilen baglylykda, Nýu-Ýorkda sanjym alan çagalara höweslendiriş hökmünde 100 dollar tölener. Bu barada Nýu-Ýorkyň häkiminiň sözlerine salgylanyp, ferra.ru habar berýär.

Nýu-Ýorkuň häkimi Bill de Blasio muny özüniň Twitter sahypasynda yglan etdi. 5 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky çagalaryň hemmesiniň 100 dollar nagt höweslendirme almaga hukugynyň bardygyny aýtdy. Munuň üçin sanjymy şäher sanjym ediş merkezinde almaly bolar.

"Çagalar" üçin öňüni alyş sanjymynyň Pfizer we BioNTech-iň bilelikdäki önümidigi bellendi.  Munisipal sanjym merkezlerinden başga-da, dermanlary ýurtda mekdepler, hassahanalar we dermanhanalar ýaly 20 müň nokatdan alyp bolýar.