Ýaponiýada pandemiýa sebäpli maşgalalara her bir çaga üçin 880 dollardan tölener

Ýaponiýada pandemiýa sebäpli maşgalalara her bir çaga üçin 880 dollardan tölener

Ýaponiýanyň hökümeti pandemiýa şertlerinde ilata goldaw bermek maksady bilen maşgalalara 18 ýaşdan kiçi her bir çaga üçin, takmynan, 880 dollar möçberinde kömek puluny bermek kararyna geldi. Bu barada “Yomiuri” gazeti habar berýär diýip, inforos.ru belleýär.

Bellenilişi ýaly, bu bir gezeklik tölegler girdejileriniň derejesine garamazdan, çagaly maşgalalaryň ählisine degişlidir. Täze maliýe kömegi bukjasy barada resmi taýdan 19-njy noýabrda mälim ediler diýip, neşir belleýär.

Mundan başga-da, ýapon häkimiýetleri ýurduň her bir ýaşaýjysyna 265 dollar mukdarda bal bermek mümkinçiligini gözden geçirýärler. Ýagny, gürrüň şahsyýet belgileriniň döwlet ulgamy barada gidýär, onda bal arkaly dürli harytlar we hyzmatlar üçin töläp bolýar. 

2020-nji ýylda Ýaponiýanyň her bir ýaşaýjysy we ýurtda ýaşaýan her bir daşary ýurtly üçin 100 müň ýen möçberinde kömek puly tölendi.