Taryhda ilkinji gezek kosmosda çili burçy ösdürilip ýetişdirildi

Taryhda ilkinji gezek kosmosda çili burçy ösdürilip ýetişdirildi

NASA-nyň kosmonawtlary taryhda ilkinji gezek Halkara kosmos stansiýasynda (ISS) çili burçuny ösdürip ýetişdirdiler. Muny amerikaly Ketrin MakArtur özüniň Twitter hasabynda mälim etdi diýip, lenta.ru habar berdi.

"Hasyly ýygnansoň, gyzyl we ýaşyl çili burçlaryny dadyp gördük" diýip, Ketrin MakArtur belleýär.

Ajy burç tohumy ösümlikleri mikrograwitasiýa şertlerinde ösdürip ýetişdirmek boýunça geçirilen synagyň çäklerinde tomusda ekildi. Barlagçylar kosmosda haýsy iýmitleri ösdürip ýetişdirip boljakdygyny anyklamak islediler.

2009-njy ýylyň sentýabr aýynda “Discovery” gämisiniň kosmonawtlary kosmos burritosynyň taýýarlanylyş pursatyny wideo ýazgy edipdiler. Mikrograwitasiýa şertlerinde bu iş köp wagt alýar we ýokary tehniki başarnyklary talap edýär.