Fýodor Ýemelýanenko Bellator ýaryşynda Timoti Jonsony nokauta gidirdi

Fýodor Ýemelýanenko Bellator ýaryşynda Timoti Jonsony nokauta gidirdi

Garyşyk stiliň russiýaly söweşijisi Fýodor Ýemelýanenko Bellator 269 turnirinde amerikaly Timoti Jonsondan üstün çykdy. Guramanyň ýaryşy Russiýada ilkinji gezek geçirildi, söweş Moskwadaky “WTB-Arenada” boldy. 

Ýemelýanenko birinji raundda nokaut bilen ýeňdi. Agyr agram kategoriýasyndaky söweş 1 minut 45 sekunt dowam etdi.

Ýemelýanenko 45 ýaşynda. MMA-da onuň hasabynda indi 40 ýeňiş we alty ýeňliş bar, ýene bir söweş geçirilmedik diýlip kabul edildi. Bellator-yň çäginde russiýaly söweşiji alty söweşe gatnaşyp, dört gezek ýeňdi we iki gezek ýeňildi. Ýemelýanenko Pride FC wersiýasy boýunça agyr agramda garyşyk söweş sungaty boýunça dört gezek dünýä çempiony, Rings we WAMMA wersiýalary boýunça – iki gezek, söweş sambosy boýunça dört gezek dünýä çempiony we dokuz gezek Russiýanyň çempionydyr.

Jonson 36 ýaşynda, ol agyr agramly söweşijileriň arasynda Bellator-yň reýtinginde ikinji orny eýeleýär. Ýemelýanenko sanawa girmeýär. Amerikaly söweşijiniň hasabynda 15 ýeňiş we sekiz ýeňliş bar.