Liberiýada 19 ýaşly oglan köçeden 50 müň dollar tapyp, eýesine gowşurdy

Liberiýada 19 ýaşly oglan köçeden 50 müň dollar tapyp, eýesine gowşurdy

Liberiýada 19 ýaşly moto-taksi sürüjisi Emmanuel Tulo köçeden nagt görnüşde 50 müň dollar bolan torbany tapyp, radioda ýitgi barada habary eşidip, ony eýesine gowşurypdyr. Bu barada euronews.com habar berýär.

Puluň eýesi — ýerli bizneswuman minnetdarlyk hökmünde Emmanuele 1500 dollar berdi. Ýurduň Prezidenti bolsa ýaş taksi sürüjisini aýda 500 dollar zähmet hakly «dogruçyllygyň ilçisi» hökmünde belledi we lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde onuň okuw tölegini töläp bermegi wada etdi.