M.Naýt Şýamalan Berlinale-2022-niň eminler toparyna başlyklyk eder

M.Naýt Şýamalan Berlinale-2022-niň eminler toparyna başlyklyk eder

Hindistanda doglan amerikaly kino režissýory we ssenariýaçysy M.Naýt Şýamalan geljek ýyl halkara Berlin film festiwalynda (Berlinale) emin agzalaryna ýolbaşçylyk eder. Bu barada festiwalyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berdi.

Festiwaly guraýjylar M.Naýt Şýamalany öz filmleri bilen üç onýyllygyň dowamynda bütin dünýäde tomaşaçylary özüne çekip gelýän režissýor we amerikan kinosynda görnükli şahsyýet hasaplaýarlar.

2022-nji ýyldaky 72-nji Berlinale-niň 10-20-nji fewral aralygynda tomaşaçylaryň gatnaşmagynda adaty formatda geçiriljekdigi habar berlipdi. Festiwalyň esasy meýdançasy ýene-de Potsdam meýdançasyndaky Berlin köşgi bolar. Guramaçylaryň belleýşi ýaly, festiwalyň filmleri, öňküsi ýaly, Germaniýanyň paýtagtyndaky dürli kinoteatrlarda görkeziler.

Berlin film festiwalyna ýylyň-ýylyna 300 müňden gowrak adam gatnaşýar we onda dürli programmalar boýunça ýüzlerçe film görkezilýär.