Apple üçünji nesil AirPods simsiz gulaklyklaryny hödürledi

Apple üçünji nesil AirPods simsiz gulaklyklaryny hödürledi

Apple kompaniýasy AirPods simsiz gulaklyklarynyň üçünji neslini hödürledi. Tanyşdyrylyş dabarasy kompaniýanyň saýtynda onlaýn görnüşde geçirildi. Bu barada TASS habar berýär.

Üçünji nesil gulaklyklary has ýokary derejeli we gymmat modeli – AirPods Pro-ny ýada salýan täzelenen dizaýna eýe boldy. Täze gulaklyklar "giňişlik audiosy" funksiýasy bilen üpjün edildi. Olar suwuň düşmeginden hem goraglydyr. Öndürijileriň aýtmagyna görä, akkumulýatoryň işi alty sagatlap üznüksiz aýdym diňlemäge ýeterlikdir.

Apple täzelenen gulaklyklaryň has giň ýygylyk diapazonyna eýedigini we munuň olaryň ýaňlanmagyna oňyn täsir etjekdigini belleýär.