Apple çip ýetmezçiligi sebäpli iPhone 13 smartfonlarynyň önümçiligini azaldyp biler

Apple çip ýetmezçiligi sebäpli iPhone 13 smartfonlarynyň önümçiligini azaldyp biler

Apple kompaniýasy şu ýyl çip ýetmezçiligi sebäpli iPhone 13 smartfonlarynyň önümçiligini azaldyp biler. Bu barada Bloomberg agentligi habar berdi. Kompaniýa bu modeliň smartfonlarynyň 10 mln birlik az çykarylmagyna garaşýar diýip, agentligiň çeşmeleri aýdýar. Muny rbc.ru ýetirýär.

Olaryň aýtmagyna görä, Apple şu ýylyň soňky üç aýynda 90 mln täze iPhone modelini öndürmegi meýilleşdiripdi. Ýöne indi kompaniýa önümçilik hyzmatdaşlaryna umumy möçberiň az boljakdygyny, sebäbi ýarym geçirijileri öndürmek bilen meşgullanýan Broadcom we Texas Instruments (TI) kompaniýalarynyň bölekleri ýeterlik derejede üpjün edip bilmeýändigini habar berdi. 

Apple we TI kompaniýalarynyň wekilleri agentlige teswir bermekden saklandy. Broadcom hem Bloomberg-iň soragyna jogap bermedi.

Çip ýetmezçiligi bilen bagly mesele koronawirus pandemiýasyndan öň ýüze çykdy we soňra käbir zawodlaryň ýapylmagyna getiren koronawirusyň has howply hindi ştamynyň ýaýramagy ýaly birnäçe şertler sebäpli hasam çylşyrymlaşdy. 

Elektron bölekleriniň ýetmezçiliginden awtomobil senagaty hem kynçylyk çekýär. Boston Consulting Group kompaniýasynyň çaklamasy boýunça, ýarym geçirijileriň ýetmezçiligi sebäpli 2021-nji ýylda awtomobilleriň global önümçiliginiň 7 – 9 mln birlik azalmagy mümkin.