Google Pixel 6 smartfony resmi taýdan 19-njy oktýabrda tanyşdyrylar

Google Pixel 6 smartfony resmi taýdan 19-njy oktýabrda tanyşdyrylar

Google täze smartfonlary “Pixel 6” bilen “Pixel 6 Pro”-nyň tanyşdyryljak senesini yglan etdi. Täze önümler 19-njy oktýabrda geçiriljek “Pixel Fall Launch” çäresinde görkeziler. Öňünden ýazgy edilen çäre Google-yň saýtynda Aşgabat wagty bilen sagat 22:00-da alnyp görkeziler. Bu barada mobidevices.ru habar berýär.

“Pixel Fall Launch” diňe “Pixel” smartfonlarynyň anons edilmegine bagyşlanan ilkinji çäre bolar. Ondan öň Google özüniň "piksellerini" başga-da birnäçe täze önümleri bilen bilelikde tanyşdyrýardy.

“Google Pixel 6” bilen “Pixel 6 Pro”-nyň täzelenme tizligi 120 Hz bolan “Google Tensor” çipine we OLED displeýlerine eýe boljakdygy aýdylýar. Mundan başga-da, täze önümler häzirki zaman dizaýnyna eýe bolar we 50 megapikselli Samsung GN1 esasy kamera datçigini alar. “Pixel 6 Pro”-da goşmaça 4x optiki ýakynlaşdyrma telefon linzasy hem bolar. Şeýle hem bular “Android 12” bilen çykarylan ilkinji smartfonlar bolarlar.