Panama kanaly geçiriş ukyby boýunça rekordy täzeledi

Panama kanaly geçiriş ukyby boýunça rekordy täzeledi

Panama kanaly bir maliýe ýylynda geçirilen ýükleriň agramy boýunça täze rekord goýdy. Bu barada Prensa Latina agentligi habar berýär diýip, TASS belleýär.

Onuň maglumatlary boýunça, 2020-nji ýylyň oktýabr aýyndan 2021-nji ýylyň sentýabr aýy aralygynda kanaldan azyndan 500 mln tonna ýük geçdi. Bir ýyl mundan öň, Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) pandemiýanyň netijeleri sebäpli dünýä söwdasynyň 7,2% peseljekdigi we kanal arkaly üstaşyr geçirişiň 10% azaljakdygy baradaky çaklamalaryna garamazdan, ummanara magistraly 475 mln tonna ýük geçirdi.

Panama kanaly koronawirus pandemiýasy sebäpli, Panamada galan ykdysady işleriň doly derejede diýen ýaly togtadylan wagtynda hem açyklygyna galdy. Bu kanal 1999-njy ýylda Panamanyň ygtyýaryna berlenden bäri Latyn Amerikasynyň ýurduna 18 milliard dollardan gowrak girdeji getirdi. 

Ýatlap geçsek, Panama kanaly 1920-nji ýylda açyldy. Bu Ýuwaş ummanyň Panama aýlagyny Karib deňzi we Atlantik ummany bilen birleşdirýän gämi kanalydyr. Ol Panama döwletiniň çäginde Panama gury ýer zolagynda ýerleşýär. 

2007-nji ýylda kanaly täzelemek boýunça işler başlandy. Bu işler 2016-njy ýyla çenli dowam etdi. Bu döwürde şlýuzlaryň ini 34-den 55 metre, çuňlugy 12-den 18 metre çenli uzaldyldy. Habar berlişi ýaly, kanaly täzelemek boýunça işlere 5,4 mlrd dollar sarp edildi.