Forbes: Facebook-daky global näsazlyk sebäpli Sukerbergiň ýitgisi 6,4 mlrd dollar

Forbes: Facebook-daky global näsazlyk sebäpli Sukerbergiň ýitgisi 6,4 mlrd dollar

Facebook amerikan kompaniýasyny esaslandyryjy Mark Sukerbergiň baýlygy bir günde 6,4 mlrd dollar azaldy. Şeýle maglumatlar “Forbes” žurnalynyň saýtyndaky The World’s Real-time Billionaries bölüminde ýerleşdirildi. Bu barada TASS habar berýär.

Reýtinge görä, Aşgabat wagty bilen sagat 23:56-da kompaniýanyň paýnamalary 5,59% pese düşdi, Sukerbergiň ýitgisi bolsa 6,9 mlrd dollar boldy. Sagat 0:19-daky maglumatlar boýunça, kompaniýanyň paýnamalarynyň pese gaçyşy 5,24% boldy, Facebook-y esaslandyryjynyň baýlygy bolsa 6,4 mlrd dollar azaldy. Şeýlelik bilen, Sukerberg sanawda dördünji orundan altynjy orna düşdi. 

Meşhur internet çeşmeleriniň işine gözegçilik ediji Downdetector serwisiniň maglumatlaryna görä, duşenbe güni ulanyjylar Facebook we Instagram sosial ulgamlarynyň, şeýle-de WhatsApp messenjeriniň işinde global näsazlygyň bolandygyny habar berdiler. Bu sosial ulgamlar we messenjer näsazlyklar baradaky maglumaty tassyklan we olary düzetmegiň üstünde işleýändigini habar beren Facebook amerikan kompaniýasyna degişlidir.