Original Apple Watch sagatlary resmi taýdan könelişen diýlip ykrar edildi

Original Apple Watch sagatlary resmi taýdan könelişen diýlip ykrar edildi

Apple kompaniýasy könelişen we ulanylyşdan çykan önümleriniň sanawyny täzeledi. Esasy täzelik bu sanawa ilkinji Apple Watch akylly sagatlarynyň goşulmagy boldy diýip, www.ixbt.com habar berýär. 

Belläp geçsek, bu sagatlar Apple-iň sanawyna ilkinji gezek girizilýär. Indi birinji nesliň 38 mm we 42 mm Apple Watch sagatlary resmi taýdan könelişen diýlip hasaplanylýar.

Ilkinji Apple Watch mundan alty ýyldan gowrak ozal, 2015-nji ýylyň aprel aýynda hödürlendi, 2016-njy ýylda bolsa täzelenen Apple Watch Series 1 we Apple Watch Series 2 elýeterli boldy. Kompaniýa Apple Watch sagatlaryny her ýyl täzelemegini dowam etdirdi, 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda hem Apple Watch Series 7 satuwa çykmaly.

Apple “könelişenleriň” hataryna 5 ýyldan gowrak we azyndan 7 ýyl ozal önümçilikden aýrylan önümleri goşýar. Şeýle gurluşlaryň abatlaýyş işleri diňe ätiýaçlyk şaýlary bolan ýagdaýynda Apple-iň serwis merkezleri tarapyndan alnyp barylýar. Ýene birnäçe ýyldan original Apple Watch sagatlary ulanylyşdan çykanlaryň hataryna goşular we olaryň hyzmaty doly derejede bes ediler.