Netflix ilkinji gezek wideo oýunlary işläp düzüji studiýany satyn aldy

Netflix ilkinji gezek wideo oýunlary işläp düzüji studiýany satyn aldy

Wideo oýunlaryň bazaryna çykmagy meýilleşdirýändigini mälim eden Netflix striming hyzmaty 2016-njy ýylda Oxenfree oýnuny çykaran Night School Studio oýun studiýasyny satyn alandygyny habar berdi. Bu Netflix üçin şeýle görnüşli ilkinji şertnama boldy, ýöne onuň şertleri aýan edilmeýär diýip, kommersant.ru belleýär.

Night School Studio-ny esaslandyryjylaryň biri Şon Krankel studiýanyň blogynda onuň öň anons edilen Oxenfree-niň dowamynyň we beýleki oýunlaryň üstünde işlemegi dowam etdirjekdigini habar berdi. 

Netflix Polşada, Ispaniýada we Italiýada synaglaryň çäginde Netflix abunaçylaryna Android telefonlary bilen programmanyň içinde wideo oýunlary oýnamaga mümkinçilik berýär. Synag abunasy, esasanam, “Örän geň işler” serialy boýunça iki wideo oýnuny öz içine alýar. 2019-njy ýylda “The Verge” neşiri Night School Studio-nyň bu serial boýunça ýatyrylan oýnuň üstünde işländigini habar berdi.

Night School Studio studiýasy Telltale Games bilen Disney Interactive Studios-yň öňki döredijileri Şon Krankel we Adam Haýns tarapyndan 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Bu meşhur Oxenfree bilen Afterparty oýunlaryny çykaran garaşsyz studiýadyr.