GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň binasynda Türkmenistana bagyşlanan sergi guraldy

GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň binasynda Türkmenistana bagyşlanan sergi guraldy

27-nji sentýabrda giňden bellenilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli GDA-nyň Minskde ýerleşýän Ýerine ýetiriji komitetinde sergi guraldy. Bu barada komitetiň cis.minsk.by internet saýtynda habar berilýär.

Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky ilçihanasynyň we Belarusuň Prezident kitaphanasynyň ýardam bermeginde guralan sergide türkmen halkynyň özboluşly medeniýeti, baý taryhy, tebigaty we binagärlik ýadygärlikleri barada gürrüň berýän kitaplar, albomlardyr suratlar ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan ösüşlerini şöhlelendirýän wideoşekiller hem görkezildi.