Türkmen Lideri Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

Türkmen Lideri Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu ýerde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan at çapyşyklary guraldy.

Bu ýerde dürli aralykda dürli ýaşar atlaryň arasynda geçirilen at çapyşyklaryň jemi ýedisi bolup, şolaryň her birinde bedewler özüniň iň gowy sport häsiýetlerini görkezdiler.

Soňra at çapyşyklaryň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy geçirildi. Olara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Baýramçylyk dabaralaryna Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Hökümet agzalary, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, KHBS-niň wekilleri, şeýle-de köp sanly myhmanlar we at çapyşygyň janköýerleri gatnaşdylar.