Malaýziýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanyp wideoşekiller görkezilýär

Malaýziýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanyp wideoşekiller görkezilýär

Kuala-Lumpurda Jalan Ampangyň köçelerindäki bilbordlarda Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň üstünliklerini beýan edýän wideoşekiller görkezilýär. Görkeziliş Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýardam bermeginde guraldy diýip, Turkmenistan.ru internet neşiri habar berýär.

Wideoşekiller Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, 22-28-nji sentýabr aralygynda irden sagat 7:00-dan gije sagat 2:00-a çenli dowam eder.