Gwardiola tälimçi üçin ýeňiş sany boýunça «Mançester Sitiniň» täze rekordyny goýdy

Gwardiola tälimçi üçin ýeňiş sany boýunça «Mançester Sitiniň» täze rekordyny goýdy

“Mançester Sitiniň” Angliýanyň Premýer-ligasynyň altynjy tapgyrynyň “Çelsi” bilen oýnunda gazanan ýeňşi Hosep Gwardiola üçin toparyň baş tälimçisi hökmünde 221-nji boldy, bu hem klubuň täze rekordy diýip, “Mançester Sitiniň” resmi saýty habar berýär. Muny championat.com ýetirýär.

Gwardiola bu toparyň baş tälimçisi hökmünde 13 ýylyň dowamynda 220 ýeňiş gazanan Les Makdauellden öňe geçdi. 

“Men muňa diýseň buýsanýaryn. Biziň bilelikde geçirýän wagtymyz örän gowy. Biz oýunlarda utulyp bileris, finalda utulyp bileris, ýöne biz her bir oýunda batyrgaýlyk bilen oýnaýarys. Biz her gezek öz oýnumyzy oýnaýarys, bu hem meni buýsandyrýar” – diýip, Gwardiola aýdýar.

Hosep Gwardiolanyň ýolbaşçylygyndaky döwürde “Mançester Siti” 330 oýna gatnaşdy, olaryň 221-sinde ýeňiş gazandy, 37 oýunda deňme-deňlik boldy, 45 oýunda topar utuldy.

Ýatlap geçsek, “Çelsi” – “Mançester Siti” duşuşygy 0:1 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk goly Gabriel Žezus geçirdi, oňa Žoau Kanselu kömek etdi.