Dünýäde altynyň hümmetiniň peselýändigi hasaba alyndy

Dünýäde altynyň hümmetiniň peselýändigi hasaba alyndy

Söwda maglumatlarynyň şaýatlyk etmegine görä, altynyň bahasy penşenbe güni agşam 2%-den gowrak aşaklap, bir unsiýa üçin 1750 dollara barabar boldy. Bu barada Praým agentligi habar berdi.

Aşgabat wagty bilen sagat 21:27-de Nýu-Ýorkyň Comex biržasynda altynyň dekabr fýuçersleriniň bahasy 2,28% ýa-da 40,85 dollar azaldy we her unsiýa üçin 1,753,95 dollar boldy. Dekabr aýynyň kümüş fýuçersleriniň bahasy bolsa 4,46% aşaklap, bir unsiýa üçin 22,74 dollar boldy.

ABŞ-nyň Söwda ministrligi tarapyndan penşenbe güni ýaýradylan maglumatlara görä, awgust aýynda ýurtda bölek satuw söwdasy iýul aýy bilen deňeşdirilende, 0,7% ýokarlandy. Şoňa çenli analitikler onuň 0,8% pese gaçjakdygyny çaklaýardyrlar. Netijede, ýewro we ýen ýaly beýleki esasy walýutalara garşy dollaryň hümmeti ep-esli ýokarlanýar.

Dollaryň güýçlenmegi altynyň bahasyna ýaramaz täsir edýär, bu ýagdaýda ol beýleki walýutalara eýe bolan maýadarlar üçin has az elýeterli bolýar. Umuman alanyňda bolsa, analitikler altynyň bahasynyň şeýle arzanlamagy tötänleýin bir hadysa bolup hem biler diýip çaklaýarlar.