«Mançester Ýunaýtediň» paýnamalary Ronaldu gaýdyp gelenden soň gymmatlady

«Mançester Ýunaýtediň» paýnamalary Ronaldu gaýdyp gelenden soň gymmatlady

Kluba Kriştianu Ronaldunyň gaýdyp gelendigini habar beren «Mançester Ýunaýtediň» paýnamalary 27-nji awgustdaky söwdanyň dowamynda birden gymmatlady. Muny Nýu-Ýork biržasynyň maglumatlary delillendirýär. Habar ýazylan wagtynda paýnamalar 18,61 dollara (ösüş 7,43 göterim) ýetdi, iň ýokary derejesinde baha 9 göterimden gowrak ýokarlandy.

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň ýene-de “Mançester Ýunaýtediň” oýunçysy bolandygyny klub özüniň Instagram sahypasynda habar berdi. Şertnamanyň maliýe şertleri we möhleti barada maglumat berilmedi diýip, lenta.ru belleýär.

Soňra toparda “Ýuwentus” bilen ylalaşyk gazanylandygy, Ronaldu bilen şertnama baglaşylandygy barada bolsa oýunçy bilen aýlyk haky ylalaşylandan, wiza alnandan we lukmançylyk barlaglaryndan üstünlikli geçilenden soň habar beriljekdigi aýdyldy.

Ronaldu 2018-nji ýyldan bäri Turiniň “Ýuwentusynda” çykyş edýärdi. “Mançester Ýunaýted” üçin Ronaldu 2003-nji ýyldan 2009-njy ýyla çenli oýnady. Bu klub bilen bilelikde Angliýanyň üç gezek çempiony we Çempionlar ligasynda ýeňiji boldy.