Türkmen-owgan serhedindäki gözegçilik nokatlary bökdençsiz işledilýär

Türkmen-owgan serhedindäki gözegçilik nokatlary bökdençsiz işledilýär

TDIM-niň Metbugat gullugy Türkmenistanyň türkmen- owgan serhedindäki gözegçilik-goýberiş nokatlarynyň işini bökdençsiz üpjün edýändigini habar berýär.

Häzirki wagtda «Ymamnazar-Akina» we «Serhetabat-Turgundy» gözegçilik-goýberiş nokatlaryndan her günde 70-den gowrak demir ýol wagonlary hem-de 160-a golaý ýük awtoulag serişdeleri goýberilýär.

Nebit önümleri, suwuklandyrylan gaz, däne, gündelik sarp ediş harytlary döwlet serhedinden goýberilýän ýükleriň esasy bölegini düzýär. Habarda owgan tarapynyň Owganystana eksport edilýän harytlar üçin gümrük paçlaryny arzanladandygy aýratyn bellenilýär.