Bloomberg: Horwatiýada syýahatçylykdan gelýän girdeji 2019-njy ýyldaky görkezijilere golaýlaýar

Bloomberg: Horwatiýada syýahatçylykdan gelýän girdeji 2019-njy ýyldaky görkezijilere golaýlaýar

Horwatiýada syýahatçylykdan gelýän ýyllyk girdeji 10,5 mlrd ýewrodan (2019-njy ýylyň görkezijisi) geçip, syýahatçylaryň sanynyň azdygyna garamazdan, täze rekorda ýetip biler. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, www.dailyadvent.com belleýär.

“Şu ýyl syýahatçylykdan gelen umumy girdeji 2019-njy ýylyň derejesiniň 90%-ine ýetdi, şol bir wagtyň özünde iň ýokary tomus möwsüminden gelen girdeji iki ýyl ozalky bilen deňeşdirilende, 10% ýokarlandy” – diýip, agentlik Syýahatçylyk ministri Nikolina Brnýasyň sözlerini getirýär.

4,2 mln ilaty bolan Adriatik sebitinde syýahatçylykdan gelýän girdeji jemi içerki önümiň 20 göterimini emele getirýär. 2019-njy ýylyň jemi boýunça Horwatiýa, takmynan, 21 mln syýahatçy bardy.