Şöhrat Jumaýew Türkmenistanyň Fransiýadaky we Portugaliýadaky ilçisi wezipesinden boşadyldy

Şöhrat Jumaýew Türkmenistanyň Fransiýadaky we Portugaliýadaky ilçisi wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatdy.

Şeýle hem degişli resminama laýyklykda, Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýew başga işe geçmegi sebäpli, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili hem-de Türkmenistanyň Halkara sergiler býurosynyň ýanyndaky wekili wezipelerinden boşadyldy.