Xiaomi 26-njy awgustda täze önümleriniň tanyşdyrylyşyny geçirer

Xiaomi 26-njy awgustda täze önümleriniň tanyşdyrylyşyny geçirer

Xiaomi hytaý kompaniýasy 26-njy awgustda Hindistanda geçiriljek Smarter Living 2022 çäresini resmi taýdan anons etdi. Bu täze önümleriň çykmagyna bagyşlanan her ýylky metbugat konferensiýasydyr diýip, www.ixbt.com belleýär.

Xiaomi kompaniýasy bu çärede anons ediljek gurluşlaryň birnäçesini eýýäm tassyklady. Kompaniýanyň täze ýokary derejeli Wi-Fi routerini, howpsuzlyk kamerasyny, Mi Band 6 fitnes bilezigini we täze noutbuklary hödürlejekdigi anyk bellidir. Mi Band 6 bilezigi eýýäm ençeme wagt bäri dürli bazarlarda satylýar.

Kompaniýa Mi Notebook ykjam kompýuteriniň diňe bir yşykly klawiatura däl-de, eýsem oturdylan web-kamera eýe boljakdygyny belleýär. Bu iki funksiýa geçen ýyl Hindistanda çykarylan Mi Notebook 14-de we Mi Notebook 14 Horizon Edition-de ýokdur.

Mundan başga-da, Mi TV India sahypasy kompaniýanyň täze Mi TV telewizorlaryny ýa-da pristawkany anons etjekdigine yşarat edip, tizerleri ýerleşdirýär. Şeýle-de, kompaniýa täze simsiz gulaklyklary çykarjakdygyny hem tassyklady.