Türkmenistanyň Russiýa iberýän gök önümleriniň möçberi 93% ýokarlandy

Türkmenistanyň Russiýa iberýän gök önümleriniň möçberi 93% ýokarlandy

Türkmenistandan Russiýa iberilýän gök-önümleriň we miweleriň möçberi 2021-nji ýylda 93 göterime çenli ýokarlandy. Geçen ýylda önümleriň 16,9 müň tonnasy eksport edilen bolsa, üstümizdäki ýylda bu görkeziji 32,7 müň tonna çenli artdy. Bu barada Rosselhoznadzoryň maglumatlaryna salgylanyp, finmarket.ru  habar berýär. 

Türkmenistandan Russiýa iberilýän önümleriň hatarynda pomidor we käşir aýratyn orun eýeläp, pomidoryň möçberi 16,4 müň tonnadan 31,9 müň tonna çenli, käşiriňki bolsa 40 tonnadan 302 tonna çenli ýokarlandy.

10-njy awgust ýagdaýyna görä, internet saýtda şu ýylda Russiýa Azerbaýjandan, Täjigistandan we GDA-nyň beýleki ýurtlaryndan eksport edilen gök-önümleriň hem-de miweleriň möçberiniň hem görnetin artandygy habar berilýär.