Tokiodaky Olimpiadanyň altyn medalçylary Hytaýda Hongqi H9 limuzinleri bilen sylaglanar

Tokiodaky Olimpiadanyň altyn medalçylary Hytaýda Hongqi H9 limuzinleri bilen sylaglanar

Hytaýyň FAW awtomobil konserni Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň altyn medalyny gazanan hytaýly türgenleriň ählisini Hongqi H9 limuzinleri bilen sylaglamak kararyna geldi. Bu barada awtoöndürijiniň Sina Weibo mikroblogundaky habaryna salgylanyp, ýerli metbugat habar berýär diýip, autonews.ru belleýär.

Hytaý Olimpiadada jemi 38 altyn medal gazandy, bu medallar hem ýekeleýin, hem toparlaýyn ýaryşlarda çykyş edýän 52 türgeniň arasynda paýlandy. FAW baýrak hökmünde Hytaýda bahasy 369,8 müň ýuana çenli bolan 2,0 litrlik turbomotorly 50-den gowrak täze lýuks awtomobili berer. Şeýlelik bilen, awtokonsern türgenler üçin baýraklara tas 20 mln ýuan sarp eder.

Hongqi markasynyň ady “Gyzyl baýdak” diýmegi aňladýar. FAW konserniniň düzümine girýän brend öň diňe HHR-iň syýasy elitasy üçin awtomobil çykarýardy, ýöne ýakynda erkin satuw üçin “raýat” ulaglaryny hem öndürip başlady. Şeýle-de, Hongqi dünýä bazaryna çykmagy meýilleşdirýär.

Belläp geçsek, kümüş we bürünç baýrakçylar hem sowgatsyz galmaz. Olar hem şeýle modelleri sowgat hökmünde däl-de, “wagtlaýyn ulanmaga” alarlar. 

Hongqi H9 bortdaky 48 woltlyk elektrik ulgamy bilen bilelikde işleýän kuwwaty 252 at güýji bolan 2,0 litrlik dört silindrli benzin hereketlendirijisi bilen elýeterlidir. Mundan başga-da, uly sedanyň 283 at güýjüni berýän 3,0 litrlik V6 kompressor hereketlendirijili modifikasiýasy bar.