Xiaomi iýun aýynda ilkinji gezek dünýä smartfon bazarynyň öňüni çekdi

Xiaomi iýun aýynda ilkinji gezek dünýä smartfon bazarynyň öňüni çekdi

Xiaomi 2021-nji ýylyň iýunynda ilkinji gezek dünýäde 1-nji smartfon markasyna öwrüldi. Kompaniýa mobil telefonlarynyň satuwy boýunça Samsung we Apple ýaly bäsdeşlerinden öňe geçdi.

«Counterpoint Research-iň» hasabatyna görä, hytaýly tehnologiýa ägirdi iýun aýynda dünýä smartfon bazarynda öňdeligi eýeledi. Şeýle hem hasabatda kompaniýanyň satuwynyň geçen aýdakydan 26% ösendigi we onuň bu aýyň iň çalt ösýän markasyna öwrülendigi aýdylýar. Mundan başga-da, kompaniýa şu ýylyň ikinji çärýeginde smartfon bazarynda ikinji ýeri eýeledi. Birinjiligi bolsa Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Samsung özünde saklady.

“Huawei pese gaçyp başlaly bäri, Xiaomi emele gelen bu boşlugy doldurmak üçin yzygiderli we tutanýerli tagallalary etdi" diýip, Gözleg müdiri Tarun Pathak aýtdy.