UNFPA Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine täze enjamlary gowşurdy

UNFPA Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine täze enjamlary gowşurdy

BMG-niň Ilat gaznasy (UNFPA) Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine maglumatlary toplamak üçin serwerleri gowşurdy. Bu barada Gaznanyň sosial ulgamlardaky resmi sahypasynda habar berilýär.

«UNFPA-nyň Komitet bilen hyzmatdaşlygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümetiniň maliýeleşdirmeginde 2022-nji ýylda ilatyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek üçin enjamlar satyn alyndy» diýlip, habarda aýdylýar.