Sadyr Japarow Awaza sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana geler

Sadyr Japarow Awaza sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana geler

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanda geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşar. Bu barada ýurduň Prezidentiniň metbugat gullugynda habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynda söwda-ykdysady, energetika, ulag-aragatnaşyk pudaklarynda sebit hyzmatdaşlygy, şeýle hem koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek babatda bilelikdäki çäreler boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Onuň jemleri boýunça Merkezi Aziýa döwlet Baştutanlarynyň Bilelikdäki Beýannamasy kabul ediler.
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow bu saparynyň çäklerinde birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirer. Mundan başga-da, gyrgyz wekiliýeti Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyna, sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisine hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň festiwalyna gatnaşar.