ABŞ-ly suwda ýüzüjiler Tokiodaky Olimpiadasynda dünýä rekordyny goýdy

ABŞ-ly suwda ýüzüjiler Tokiodaky Olimpiadasynda dünýä rekordyny goýdy

ABŞ-nyň erkek ýygyndysy Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 4x100 metr aralyga ýüzmek boýunça kombinirlenen estafetada dünýä rekordyny goýup, ýeňiş gazandy. 

Raýan Mýorfi, Maýkl Endrýu, Kaleb Dressel we Zak Eppl ýaryşy 3 minut 26,78 sekuntda tamamlady. Olar ikinji orny eýelän Beýik Britaniýanyň türgenlerinden 0,73 sekunt öňde boldular. Bürünç medaly bu aralygy 3 minut 29,17 sekuntda geçen Italiýanyň milli ýygyndysy aldy.