Hytaýly türgen Sýan Ýan Tokio-2020-niň ilkinji altyn medalyny aldy

Hytaýly türgen Sýan Ýan Tokio-2020-niň ilkinji altyn medalyny aldy

Hytaýly türgen Sýan Ýan Tokioda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynda pnewmatik tüpeňden atyşyk boýunça ýaryşlarda altyn medal gazandy. Ol 10 metrden atyşykda 251,8 netijäni görkezip, olimpiýa rekordyny goýdy. 

Kümüş medaly russiýaly Anastasiýa Galaşina eýeledi. Onuň netijesi – 251,1. Bu medal Russiýa üçin Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda ilkinji boldy.
Üçlügi 230,6 utuk netije bilen Şweýsariýanyň wekili Nina Kristen jemledi. Şeýlelik bilen, Olimpiýa oýunlarynda baýraklaryň ilkinji toplumy oýnaldy.