Türkmen Lideri HHR-niň Baştutanyna gynanç bildirdi

Türkmen Lideri HHR-niň Baştutanyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Henan welaýatynda bolup geçen suw joşgunlary netijesinde, köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeler hem-de uly möçberli weýrançylyklar zerarly gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Hytaýyň Henan welaýatynda güýçli ýagyş zerarly suw joşgunlary netijesinde aradan çykanlaryň sany 56-a ýetdi, ýene-de bäş adam dereksiz ýiten hasaplanylýar diýip, Sinhua agentligi ýerli häkimiýetlere salgylanyp habar berýär.