Türkmen olimpiýaçylarynyň Tokiodaky çykyşlarynyň wagtlary

Türkmen olimpiýaçylarynyň Tokiodaky çykyşlarynyň wagtlary

23-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistandan 9 türgen 4 ugur boýunça bäsleşer. Şunuň bilen baglylykda, TmCars.info türkmen türgenleriniň Olimpiýa oýunlarynda çykyş etjek günlerini dykgatyňyza ýetirýär.

24-nji iýulda ilkinji bolup suwda ýüzmek boýunça türgenlerimiz ýaryşa goşular. Bu ýerde Merdan Ataýew 100 we 200 metr aralykda, Dariýa Semenowa bolsa 100 metre aralykda bäsleşer.
25-nji iýulda dzýudo boýunça bäsleşikler geçiriler. Bu ýaryşda 52 kilogram agramda Gülbadam Babamuratowa çykyş eder.
26-njy iýulda 55 kilogram agramda Kristina Şermetowa agyr atletika boýunça bäsleşige goşular.
27-nji iýulda 59 kilogram agramda Polina Gurýewa agyr atletika boýunça medally orunlar üçin bäsleşer.
31-nji iýulda Olimpiýa oýunlarynda 81 kilogram agramda türkmen agyr atletikaçysy Rejepbaý Rejepow sport meýdançasyna çykar.
2-4-nji awgustda Mergen Mämmedow ýeňil atletika boýunça ýaryşa goşular.
3-nji awgustda Öwez Öwezow 109 kilogram agramda dünýäniň öňdebaryjy agyr atletikaçylary bilen bäsleşer.
4-nji awgustda Hojamuhammet Toýçiýew 109 kilogram agramda agyr atletika boýunça ýaryşa goşular.

Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryna Russiýanyň “Rossiýa 1”, "Perwyý kanal" hem-de “Matç TW” ýaýlymlaryndan tomaşa etmek bolar.