TDIM-niň ýolbaşçysy Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili bilen duşuşdy

TDIM-niň ýolbaşçysy Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili bilen duşuşdy

“Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Wehimler we mümkinçilikler” atly ýokary derejeli halkara maslahatyň çäklerinde 15-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili hanym Teri Hakala bilen duşuşygy geçirildi.

Taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Söwda-ykdysady gatnaşyklaryň we ynsanperwer ugry boýunça özara hereketleriň ýagdaýyna seredildi. Taraplar saglygy goraýyş, ekologiýa, ulag we bilim ýaly ulgamlar boýunça amala aşyrylýan häzirki we geljekki taslamalara syn berdiler.
Şeýle-de sebit we halkara gün tertibiniň derwaýys meselelerine aýratyn üns berildi. Diplomatlar sebitdäki durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek üçin daşary syýasat ugry boýunça hereketleriň utgaşdyrylmagynyň güýçlendirilmeginiň ähmiýetini bellediler. Bu baradaky maglumaty mfa.gov.tm saýty ýetirdi.