Daniýada çägeden dünýäde iň beýik gala guruldy

Daniýada çägeden dünýäde iň beýik gala guruldy

Daniýanyň demirgazygynda ýerleşýän Blokhus şäherinde çägeden dünýäde iň beýik gala guruldy. SVT teleýaýlymynyň habar bermegine görä, onuň beýikligi 21,16 metre deň bolup, bu 2019-njy ýylda Germaniýada goýlan öňki rekorddan 3,5 m beýikdir. Bu barada TASS belleýär.

Täze binanyň awtory dürli materiallar, şol sanda, çäge, buz we gar bilen işleşýän meşhur niderlandiýaly heýkeltaraş Wilfred Stiýger boldy. Oňa dünýäniň dürli ýurtlaryndan 30 heýkeltaraş kömek etdi. 
Daniýanyň bu galasy üçin jemi 4,86 müň tonna çäge ulanyldy. Gurluş piramida şekiline eýe bolup, onuň esasynda soňundan çäge bilen bezelen agaç gurluşy bar. 
Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekilleri täze binany eýýäm gözden geçirdiler we şaýatlar tarapyndan tassyklanan degişli teswirnamany düzdüler.