«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» dialogynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» dialogynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

6-njy iýulda Türkmenistanyň DIM-niň edara binasynda wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» adam hukuklary boýunça dialogyň 13-nji mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýetiniň düzüminde mejlise Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, adam hukuklary boýunça Ygtyýarly wekil – Türkmenistanyň Adalatçysy, Mejlisiň, Ýokary kazyýetiň, Adalat, Içeri işler, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrlikleriniň, Döwlet migrasiýa gullugynyň, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Din işleri boýunça bölümiň wekilleri gatnaşdylar. Bu barada mfa.gov.tm saýty habar berýär.

«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» adam hukuklary boýunça Dialogyň nobatdaky tapgyry Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisiniň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adam hukuklary we ynsanperwer hukugy ulgamynda Ýewropa Bileleşigi hem-de halkara institutlar bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegi baradaky beren tabşyryklary boýunça geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy ulgamlarynda halkara-hukuk borçnamalarynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly bolan meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar.
Mejlise Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýetiniň düzüminde Ýewropa Bileleşiginiň Daşary işler boýunça Ýewropa gullugynyň ygtyýarlandyrylan wekilleri, ÝB-niň Türkmenistandaky ilçisi, şeýle-de Fransiýanyň we Germaniýanyň Türkmenistandaky ilçileri, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy synçy hökmünde gatnaşdylar.